KUA tabuľka

Priradenie KUA čísla k elementu:

1 VODA                     6 KOV 

2 ZEM                         7 KOV

3 DREVO                  8 ZEM

4 DREVO                  9 OHEŇ

 

 

Ľudia narodení do 4.2., zvolia číslo z predchádzajúceho roka